Soutěžte s námi každý měsíc o nový iPhone 15. Více informací na našem e-shopu v sekci Soutěž o iPhone.

Záruka

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku. U vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • vrácení kupní ceny na základně odstoupení od smlouvy;

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Výše uvedené nelze uplatnit na dárky, které jsou součástí reklamovaného zboží. Před návrhem vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek.

×

Splátková kalkulačka ESSOX